Logo Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich

Centrum Integracji Usług Społecznych w Gminie Mikołajki Pomorskie

Ocena 0/5

plakat-do-poprawy-na-stroniepage-0001-1-1679396300 

„ Centrum Integracji Usług Społecznych w Gminie Mikołajki Pomorskie”

W ramach Osi Priorytetowej 6 „Integracja” 

Działanie 6.2. „Usługi Społeczne”

Podziałanie 6.2.2 „Rozwój usług społecznych”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Wnioskodawca/realizator Gmina Mikołajki Pomorskie /Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich
Partner Pomorska Fundacja Rozwoju i Edukacji
Przedmiot projektu

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin. GRUPA DOCELOWA: 142 osoby ( 102 K, 40 M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin zamieszkujących obszar Gminy Mikołajki Pomorskie, w tym

  • Młodzież 10-15 r.ż. 50 osób ( 33K/17M)
  • Seniorzy 40 osób ( 35K/5M)
  • Opiekunowie osób niepełnosprawnych/zależnych 10 osób (6K/4M)
  • Opiekunki środowiskowe 2 osoby ( 2K)
  • Opiekunowie prawni młodzieży 30 osób ( 20K/10M)
  • Osoby z niepełnosprawnościami 10 osób ( 6K/4M)

Najważniejsze przedsięwzięcia:

  • Objęcie 80 osób usługami społecznymi w ramach wsparcia dla rodzin
  • Objęcie 62 osoby usługami społecznymi w ramach wsparcia dla osób starszych, osób z niepełnosprawnościami oraz opiekunów osób niepełnosprawnych/zależnych
Cel główny projektu Zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych dla 142 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin zamieszkujących obszar Gminy Mikołajki Pomorskie.
Cel szczegółowy Zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych
Wartość projektu 3 002 811,00 zł
Poziom dofinansowania 95 %
Dofinansowanie z UE 2 852 670,45 zł
Wkład własny 150 140,55 zł 
Termin realizacji XI 2020 r. do VI 2023 r.

Pliki do pobrania:

Plakat projektu
Format: pdf, 347.26 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności