Logo Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich

Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Centrum Integracji Usług Społecznych w Gminie Mikołajki Pomorskie”

Ocena 0/5

fue-1618574764 projekt-wspolfinansowany-1618574764 

Mikołajki Pomorskie, dnia 14.04.2021r.

 

Znak sprawy. GOPS.271.1.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Postępowanie prowadzone jest według zasady konkurencyjności, zgodnie z wymogami określonymi przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, z dnia 21 grudnia 2020r. W ramach projektu „Centrum Integracji Usług Społecznych w Gminie Mikołajki Pomorskie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności