Logo Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich
Powróć do: Formy pomocy

Klub senior +

Klub SENIOR+ w Mikołajkach Pomorskich powstał w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Klub SENIOR+ działa w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich. Został utworzony w celu aktywowania środowiska seniorów do wspólnego i zorganizowanego spędzania czasu wolnego, integracji i aktywizacji społecznej oraz zaspakajania potrzeb kulturalnych środowiska osób starszych w Gminie Mikołajki Pomorskie.